طراحی فروشگاه اینترنتی پارس مولتی

طراحی فروشگاه اینترنتی پارس مولتی.

طراحی این فروشگاه بر پایه زبان قدرتمند php بوده است.لازم به ذکر است این فروشگاه از ابتدا سفارش گیری تا انتهای تحویل محصول صد درصد اتوماتیک بوده است.این بدین معناست که صددرصد زمان صرفه جویی شده است.و مزیت بزرگ دیگر این است که تا نود درصد به محیط زیست کمک شده است.
آدرس فروشگاه:http://parsmulti.ir
تصویر فروشگاه: