حقوق دارنده وب سایت

مسائل حقوقی وب سایت

مسائل حقوقی وب سایت,حقوق دارنده وب سایت,حقوق و اختیارات دارنده وب سایت و ...

عناوین فوق کلماتی هستند که کمتر کسانی آگاهی کامل آن را به مشتریان خود میدهند.

برای اولین بار رادوب این مقاله را جهت آگاهی هرچه بیشتر مشتریان و دارندگان وب سایت درج کرده است

1.دامنه وب سایت :

2.هاست وب سایت :

 

3.سورس :

4.فضای نامحدود :

5.طراح وب سایت یا شرکت طراحی وب سایت.وظیفه ی آموزش مدیریت وب سایت را بر عهده دارد.

6.اطلاع رسانی :

7.عقد قرارداد:

(بروز رسانی صفحه حقوقی 97/07/10)

 پایان

دپارتمان حقوقی راد وب 

منبع:www.radweb.in

نویسنده مقاله:شهریار جلیلی راد