قوانین راد وب

قوانین مربوط به طراحی وب سایت در راد وب:

  • 1.طراحی وب سایت های (غیر قانونی-قمار-شرط بندی-پورنو گرافی-نژادپرستانه) به هیچ وجه انجام نمیشود.
  • 2.طبق عرف جامعه ی طراحی وب سایت هزینه های طراحی وب سایت باید نیمی در ابتدای کار و نیمی در انتهای کار پرداخت شود.و یا تمامی هزینه پس از عقد قرارداد پرداخت شود.
  • 3.تمامی شماره حساب های مربوط به سایت راد وب به نام شهریار جلیلی راد میباشد.
  • 4.سفارش ربات و بد افزار های مخرب به هیچ وجه قبول نمیشود.
  • 5.سفارش هک وب سایت های مختلف به هیچ وجه قبول نمیشود.
  • 6.سامانه ارسال پیامک انبوه فقط به اشخاص دارای کارت ملی ارائه می گردد.
  • 7.سامانه ارسال پیامک دارای سیستم مانیتورینگ زیر نظر سازمان ارائه دهنده می باشدبه همین دلیل تمامی پیامک های ارسالی کنترل می گردد. و با افراد متخلف برخورد قانونی می گردد.
پایان